Vozík VarioMobil GN2/1 k iVario Pro L-XL,

Popis produktu

pre jednoduché vyberanie
a pohodnú prepravu pokrmov
(GN nádoby nie sú súčasťou)