Tento internetový obchod je určený iba pre fyzické osoby či organizácie, konajúce podľa $2 Obchodného zákoníka, teda nie pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.